เครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อมหรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องเชื่อมหรือแหล่งจ่ายไฟสำหรับการเชื่อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมวัสดุ ซึ่งโดยทั่วไปคือโลหะ โดยการทำให้เกิดการรวมตัวกัน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการหลอมชิ้นงานและเติมวัสดุตัวเติม ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของลวดเชื่อมหรือลวด เพื่อสร้างรอยต่อที่แข็งแกร่งเมื่อวัสดุหลอมเหลวแข็งตัว เครื่องเชื่อมเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการก่อสร้าง การผลิต ยานยนต์ และอวกาศ มีประเภทและรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเภทได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานการเชื่อมเฉพาะทาง

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.