เครื่องตี

เครื่องตีขึ้นรูปใช้ในกระบวนการตีขึ้นรูป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะโดยใช้แรงอัดเฉพาะที่ วัตถุประสงค์ของการตีคือการปรับรูปร่างและปรับแต่งวัสดุ และปรับปรุงคุณสมบัติทางกล มีการใช้เครื่องตีขึ้นรูปหลายประเภทเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่ตีขึ้นรูปและขนาดที่แตกต่างกัน

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.